ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย

วันที่ลงข่าว: 04/12/18

          ที่บริเวณภาควิชาการเกษตรกลวิธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของเอเชีย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตรจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนจอย่างกว้างขวางจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยี เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลทางการเกษตรสาสมารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนได้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย มีศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนและแอฟริกา รวมถึงให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น จึงต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ อาทิ เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ตลอดจนมาตรฐานของสินค้า และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยยกระดับความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าจักรกลเกษตรของโลก ที่สำคัญยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการค้าระหว่างประเทศในตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มแระเทศแอฟริกา เอเชียใต้ และอาเซียนอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก