ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018

วันที่ลงข่าว: 04/12/18

          จ.ขอนแก่น จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018 นำสินค้าเด่นทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป และ SMEs ของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลายพันรายการ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ณ โดมติดแอร์ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผุกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี 2561 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นปรานเปิดงาน งานจัดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

          การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บนเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์โอทอป/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น และของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าโอทอป/SMEs และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ที่สำคัญมีนักธุรกิจจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มาร่วมในงานก็จะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก