ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม รับมอบเครื่องบิน Alpha 160A เสริมศักยภาพการผลิตบุคลากรด้านการบินอย่างครบวงจร

วันที่ลงข่าว: 04/12/18

          วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่โรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานรับมอบเครื่องบินฝึกบิน Alpha 160A ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบใบพัดใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ 1 เครื่องยนต์ แบบ Fixed Gear เข้าประจำการ จำนวน 3 ลำ เพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการบิน ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการบินอย่างครบวงจร เป็นการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของตลาดการบินในอนาคต ตามความต้องการด้านคมนาคมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การเปิดกว้างการค้าแบบเสรี การขยายตัวในตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำ และเป็นการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้บรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรครูการบินจากโรงเรียนการบิน Fly OZ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 13 คน

          วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หลักสูตรครูการบิน หลักสูตรอุสาหกรรม (ปวส.) สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการบิน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก