ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ลงข่าว: 03/12/18

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

          วันที่ 30 พ.ย. 61 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งไทยและมาเลเซีย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการประจำมัสยิด บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้าร่วม

          รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงานงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขยายตลาดการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงตลาดการค้าเสรีอาเซียน ก่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่ชายแดนใต้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

          นอกจากนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีแนวคิด Halal for All เพื่อทุกคน ซึ่งไม่เพียงเฉพาะอาหารที่ฮาลาลเท่านั้น ยังรวมไปถึงกิจกรรมฮาลาลด้านอื่น ๆ และไม่ได้จำกัดเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนทั้งโลก จะต้องหันมาสนใจฮาลาล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการรับรองฮาลาล ต่อไปในอนาคต

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การสัมมนาครูโภชนาการเพื่อวางระบบครัวฮาลาลในโรงเรียน การสัมมนาคณะกรรมการอิสลามฝ่ายกิจการฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล การสัมมนาผู้ประกอบการฮาลาล งานแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฮาลาลและนวัตกรรมฮาลาล ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

งานแสดงสินค้าฮาลาล ซึ่งจะมีการจัดการแสดงสินค้าทั้งสิ้น 80 บูธแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ งานแสดงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Digital Halal Science เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองอุปกรณ์เครื่องมือแล็ป และวีดีโอแนะนำการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนหะรอม และแอปพลิเคชั่นระบบการยื่นการขอรับรองฮาลาลออนไลน์ ระบบการตรวจประเมินฮาลาล (Halal Audit cheklist) และนวัตกรรม H-NUMBER อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก