ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี

วันที่ลงข่าว: 16/11/18

          "ประยุทธ์" ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม เสนอ 3 ข้อส่งเสริมความร่วมมือ มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกในอนาคต พร้อมยินดีพัฒนาการเชิงบวกคาบสมุทรเกาหลี

          วันที่ 15พ.ย.2561  เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ Suntec สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายหลังการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาเซียนบวกสามถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับคู่เจรจา ที่มีพลวัตและประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน และเป็นเสาหลักของเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กระบวนการความร่วมมือ 3 ฝ่ายมีพลวัตมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนบวกสาม 1.การมุ่งไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกในอนาคต ไทยขอสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก รุ่นที่ 3 (อีเอวีจี สาม) เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า รวมทั้งแนวคิด “อีเออีซี”(EAEc) ที่ตั้งบนพื้นฐานของความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้น ในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือไตรภาคีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศอื่นในภูมิภาคในลักษณะ 3+X หรือสมการอื่นใด เช่น 2+1 ย่อมจะช่วยเกื้อกูลการส่งเสริมความร่วมมือรายสาขา และสอดคล้องกับแนวคิดของไทยในเรื่องอาเซียน+1

           พล.ท.วีรชน กล่าวว่า 2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายกฯเห็นว่าควรมียุทธศาสตร์ความร่วมมือ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค ทำให้อาเซียนบวกสามเป็นกรอบความร่วมมือที่มองไปข้างหน้า ไทยจึงได้ร่วมกับเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออกจัดการระดมสมอง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมให้คนพิการเข้าสู่สังคมกระแสหลักในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก”และใช้โอกาสนี้ขอให้ประเทศบวกสามสนับสนุนความพยายามของอาเซียนที่จะจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียน เพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม” ขึ้นที่ประเทศไทย

          พล.ท.วีรชน กล่าวว่า และ 3.ส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค นายกฯยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงการประชุมสุดยอดระหว่างสองเกาหลี ประธานาธิบดีมุน แช อิน และประธานคิม จง อุน ครั้งล่าสุด ที่กรุงเปียงยาง เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยไทยเชื่อมั่นว่าพัฒนาการดังกล่าวจะนำไปสู่การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ และนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างยั่งยืน โดยไทยพร้อมสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติด้วยการเจรจา เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและเอเชียตะวันออก

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/politics/detail/9610000114061
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก