ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"บิ๊กอู๋"ลุยเมืองโอ่งเยี่ยมบริษัทต้นแบบจ้างงานคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/11/18

          “บิ๊กอู๋”ขนกุนซือแรงงานลุยเมืองโอ่ง เยี่ยมสถานประกอบการต้นแบบจ้างงานคนพิการตาม ม.35

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน  และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันมีลูกจ้าง 1,882 คน ในจำนวนดังกล่าวมีลูกจ้างคนพิการ 20 คน ปัจจุบันมีเด็กในการดูแล 10 คน จากนั้นพล.ต.อ.อดุลย์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมอบกรอบ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 1,397 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 14 คน เป็นคนพิการ 4 คน ซึ่งทั้ง 2 สถานประกอบการ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานสนับสนุนสถานที่ให้ผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยมีการจัดสถานที่สำหรับคนพิการได้จำหน่ายสินค้าอีกด้วย 

          โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการเข้าไปจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับพนักงานลูกจ้างของบริษัท  อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การบำรุงรักษาและควบคุมรถยก กลยุทธ์บริหารงานและการจัดการ โลจิสติกส์ 4.0 เป็นต้น ส่วนในปี 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีได้เข้าประสานและวางแผนการฝึกอบรมให้กับบริษัททั้ง 2 แห่งแล้วซึ่งจะเปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนม.ค. 2562 ในหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

          "สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน จ. ราชบุรี มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 456,703 คน เป็นผู้มีงานทำ 449,008 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ผู้ว่างงาน 5,607 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน และผู้ที่รอฤดูกาล 2,088 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีสถานประกอบการ 4,884 แห่ง มีผู้ประกันตน 172,544 คน มีแรงงานนอกระบบ 249,470 คน มีแรงงานต่างด้าว 50,091 คน" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/politics/676699
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก