ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

           วันที่ 8 พ.ย. 61 นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          ในโอกาสนี้ นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบบ้านให้แก่นายทรงพล ดือเร๊ะ ซึ่งการจัดกิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการรวมพลังทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน ก่อสร้างบ้านให้แก่นายทรงพล ดือเร๊ะ จนสำเร็จด้วยแรงกายและแรงใจของทุกฝ่ายทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน กรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการ ซึ่งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ หวังให้เจ้าของบ้านเป็นคนดีของสังคม สมกับที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายทรงพล ดือเร๊ะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

          ด้าน นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ กล่าวว่า การก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการทางขาและด้านสมอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เสริมสร้างความสามัคคี จากนั้น ได้มอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่

          ทั้งนี้ นายทรงพล ดือเร๊ะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้สร้างบ้าน เนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสมีฐานะยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกาลิซา โดยมอบหมายให้อำเภอระแงะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 จนเสร็จสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 อำเภอระแงะ ได้บูรณาการการทำงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อส. ชคต. และหน่วยกำลังในพื้นที่ ในการออกแบบก่อสร้าง มีนายช่างควบคุมงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล และหมุนเวียนมาเป็นแรงงานในการก่อสร้างดำเนินการจนแล้วเสร็จ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก