ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงราย จัดเฉลิมฉลองสมโภชไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการเป็นเวลา 3 คืนที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ลงข่าว: 08/11/18

          นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าหน่วยงานเข้ารับไฟพระฤกษ์ ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561เพื่อนำมาจุดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 และคณะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ได้มาถึงจังหวัดเชียงราย ในเช้าวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09น) ซึ่งจัดขบวนวิ่งไฟพระฤกษ์ รับมอบ ส่งต่อ ระหว่างอำเภอพาน – อำเภอแม่ลาว –อำเภอเมืองเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร

          สำหรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ทั้ง 4 จุดสำคัญ ซึ่งจุดแรกได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่เย็น คณะนายอำเภอพาน จุดคบเพลิงจากไฟพระฤกษ์ พร้อมคณะนักวิ่งมาถึงวัดร่องห้า ส่งมอบให้ คณะนักวิ่งนายอำเภอแม่ลาว ส่งมอบที่วัดร่องขุ่น ให้คณะนักวิ่งนายอำเภอเมืองเชียงราย นำวิ่งมาถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ส่งมอบไฟพระฤกษ์ให้กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำวิ่งตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย ไปสิ้นสุดที่บริเวณลานธรรมลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย ในค่ำคืนนี้ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30น ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะประกอบพิธีเฉลิมฉลองสมโภชเป็นเวลา 3 คืน ก่อนที่จะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่เปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก