ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าว "หนองคาย อาเซียน มาราธอน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 05/11/18

          ที่บริเวณแลนค์มาร์คพญานาคคู่ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศูนย์การค้าวิเวียงไลพ์สไตล์มอล์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดแถลงข่าวแข่งวิ่งมาราธอน ภายใต้ชื่อ "หนองคาย อาเซียน มาราธอน" ครั้งที่ 3 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี นางวิลาวัลย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย นางสาวนงนุช สีทาน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย นายบัญชา อาศัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นางอภิรดี บุญสม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดศูนย์การค้าวิเวียงไลพ์สไตล์มอล์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการการแถล่งข่าวในครั้งนี้

          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกีฬา การท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลสังคม เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

          โดยกำหนดการจัดแข่งขันวิ่ง "หนองคาย อาเซียน มาราธอน" ครั้งที่ 3 โดยจะจัดการแข่งขันวิ่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าวิเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันวิ่ง ประกอบด้วย วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ผู้ร่วมแข่งขันวิ่งที่ชนะลำดับที่ 1-5 จะได้เงินรางวัลผู้ชนะพร้อมเหรียญ ได้แก่ วิ่ง มาราธอน 42.195 กิโลเมตร วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตร

ด้าน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ขอความร่วมมือชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน ให้กำลังใจ อำนวยความสะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้างสรรพสินค้าวิเวียงไลพ์สไตล์มอล์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ vviang.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก