ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย

วันที่ลงข่าว: 05/11/18

          ที่ตลาดประชารัฐต้องชม บริเวณตลาดแคมของถนนคนเดินหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" โดยมีนายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นางกรณี ถนอมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นายเวียน ธรรมสร รักษาราชการเกษตรจังหวัดหนองคาย นางปุญญวีย์ หินคล้าย ผู้ประกอบการตลาดประชาต้องชม ร่วมในการเสวนา ครั้งนี้

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐแห่งที่ 1 ของจังหวัดหนองคาย (ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดแคมของหนองคาย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอัตลักษณ์ชุมชน เอกลักษณ์พาณิชย์ ของตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้น

          ตลาดแคมของหนองคาย หรือถนนคนเดินเมืองหนองคาย เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-22.00 น. ตั้งแต่ท่าเทียบเรือหายโศกเลียบแม่น้ำโขง ไปจนถึงตลาดท่าเสด็จ เป็นศูนย์รวมจุดนัดพบยามค่ำคืนของชาวหนองคาย สถานที่น่าเดิน ชมเพลิน ๆ เดินรับลมเย็น ๆ ริมฝั่งโขง มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าจากเกษตรกร สินค้าที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดหนองคาย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายภายในบริเวณตลาด มีเวทีการแสดงศิลปะวัฒนนธรรม การแสดงของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงการแสดงจากผู้สูงอายุจากโรงเรียนชราบาล นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวได้ซื้ออาหารมารับประทานร่วมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก