ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกระบี่เปิดงานโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” No one left behide ระดมทุนผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 24/10/18

          มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม จิตอาสาคนตาบอดและจิตอาสาร่วมปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อ (No one left behide ) หารายได้ 4 จังหวัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงคาน ณ บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่

          นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงาน คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” โดยมีผู้แทนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวรายงาน นักปั่นคนตาบอดและนักปั่นจิตอาสา ร่วมปั่นจักรยาน จากตัวเมืองกระบี่มุ่งสู่หน้าสู่เขตแดนรอยต่อที่บ้านพรุพรี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม เข้าสู่จังหวัดคตรัง วัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์สื่อสารสังคม มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง และเพื่อแสดงศักยภาพเป็นการแสดงศักยภาพของคนพิการก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและคนทั่วไปมาปั่นจักรยานออกกำลังกาย รณรงค์ให้ประชาชนร่วมสบทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 รณรงค์ให้ประชาชนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของคนพิการ โดยนักปั่นจำนวน 20 คน และนักปั่นจิตอาสาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อให้เกิดความพร้อม มูลนิธิจึงจัดให้มีการปั่นย่อยเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมมาใช้ในการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาวเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้กับนักปั่น โดยมีเส้นทางการปั่นจักรยานผ่านทั้งหมด 11 โดยช่วงเวลาวันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 นักปั่นคนพิการปั่นอยู่ในเส้นทางระหว่างจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และจังหวัดตรัง แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง เส้นทางทางที 2 จังหวัดหนองคาย อุดรธานีขอนแก่น เส้นทางที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่านับเป็นครั้งสำคัญที่ผู้พิการทางสายตาได้รวมพลังปั่นจักรยานทางไกล ให้ประชาชนร่วมสบทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เป็นการแสดงศักยภาพของคนพิการให้เกิดความพร้อมด้านร่างกาย เห็นถึงศักยภาพความสามารถของคนตาบอด เพราะคนพิการไม่ใช่ภาระของสังคมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้สังคม เศรษฐกิจและประเทศ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป สมกับยุคการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป เข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรม สำหรับโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”(N0 One Left Behind) เป็นการปั่นเพื่อระดมทุน สร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน สร้างพื้นที่แห่งโอกาสสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการทั่วประเทศ และเป็นการปั่นเพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย

          ทั้งนี้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน และทรงร่วมปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมูลนิธิจะปั่นจักรยาน ผ่าน 15 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และนครปฐม นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษยังมีการจัดโครงการอบรมการเข้าถึงสิทธิ์ให้แก่คนพิการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรให้ความรู้ แก่กลุ่มผู้ดูแลคนพิการให้ทราบและเข้าใจ เข้าถึง ในการใช้สิทธิ์คนพิการอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก