ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย บทบาทนำของไทยจากการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า จะช่วยขับเคลื่อนประชาคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง

วันที่ลงข่าว: 19/10/18

          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการ เช่น นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

          รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำลังเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน บทบาทและหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนของไทย ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าให้สมบูรณ์ที่สุด ตามที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจไว้ โดยช่วงที่ไทย รับหน้าที่เป็นประธานถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะ 50 ปีแรกของอาเซียนที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศหลักในการร่วมก่อตั้งประชาคมและหลังจากนี้ไทยจะมีบทบาทนำ เช่น การกำหนดกรอบการประชุมช่วยขับเคลื่อนประชาคมให้เจริญก้าวหน้า เพราะตลอดทั้งปี จะมีการประชุมอาเซียนในระดับต่างๆ เกิดขึ้น เกือบ 170 การประชุม

          จึงมั่นใจว่าในช่วง 50 ปี หลังจากนี้ อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเฟื่องฟูครั้งใหญ่ จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันทำงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลา ที่คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจที่จะได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก