ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สงขลา เตรียมนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันพรุ่งนี้ ณ วัดบ้านวังพา ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 11/10/18

           จังหวัดสงขลา เตรียมนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันพรุ่งนี้ ณ วัดบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้กำหนดแผนในการออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ วัดบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนำส่วนราชการออกให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วิสาหกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ฯลฯ

           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา มอบขนมปัง นมกล่อง ขนมขบเคี้ยวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ สำนักงานเรากาชาดจังหวัดสงขลามอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง จำนวน 100 คน มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่งตึ๊ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง จำนวน 180 คน

          นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก (ธงฟ้า) การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หอสมุดเคลื่อนที่ฯ ด้วยรถโมบาย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การแจกพันธุ์พืช (พริก มะเขือ มะละกอ) การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจพอเพียง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขแมว และแจกเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ การแจกพันธุ์ปลาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การแจกหัวเชื้อการทำปุ๋ยหมัก พด.1 และ พด.2 น้ำหมัก การแจกพันธุ์กล้าไม้โตเร็ว ไม้ยืนต้น การจำหน่ายผักปลอดสารพิษหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป บริการตัดผมชาย หญิง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ การจำหน่ายอาหารราคาถูก อาทิ ข้าวผัด ฯลฯ การจัดกิจกรรมประชุมออกเยี่ยมเยียนมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ วัดบ้านวังพา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค. 61) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก