ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คมนาคมเร่งสร้างศาลาทางหลวงพร้อมป้ายโดยสารอัจฉริยะเสร็จทันธ.ค.นี้

วันที่ลงข่าว: 09/10/18

           นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาทางหลวงแห่งใหม่พร้อมระบบป้ายโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ บนทางหลวงหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี ทางขนานขาออก ที่ กม. 11+450 โดย นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถองค์การ 2 ขสมก. ตัวแทน ปตท. รายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ที่รอรถโดยสารประจำทางชั่วคราวบริเวณหน้าอาคาร ปตท. วิภาวดี ให้ ทล. ขสมก. รฟท. และหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกับ กทม. ปตท. เร่งงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วภายใน ธันวาคม 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน กำชับให้ ปรับแบบ ทางเท้า สะพานลอยข้ามให้เป็นทางเดินเชื่อมมีหลังคาถึงศาลา ติดแอร์ ทันสมัย รองรับการใช้งานของผู้พิการ ประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีที่จอดจักรยานยนต์เป็นระเบียบ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทำสะพานลอยข้ามเชื่อมต่อจนถึงหน้าโรงเรียนหอวัง ป้ายไฟสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนใช้งานสะดวก และระบบป้ายโดยสารอัจฉริยะให้มีรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วน

          นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปิดสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม.24+279 หรือ บริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรื้อสะพาน และเพิ่มช่องจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็น 3 ช่องทาง เพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพที่เป็นคอขวดบนถนนวิภาวดีรังสิต ขณะนี้การก่อสร้างตรงตามแผนงานกำหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดให้ใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2561

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/economy/127487
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก