ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล เตรียมพิจารณาครู 4 ท่าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 คาดจะทราบผลในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นี้

วันที่ลงข่าว: 03/10/18

          วันที่ 2 ต.ค. 61 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ได้เชิญชวนร่วมเสนอชื่อครู เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ  ในกลุ่มอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต) ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา

          ทั้งนี้ จังหวัดสตูล ได้ปิดรับการเสนอชื่อไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีครูถูกเสนอชื่อรวม 4 ท่าน ดังนี้ นายปิยะพงค์ ชัยยะวิริยะ ครูวิทยาลัยเทคนิคสตูล นางนภสุ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนบ้านเขาจีน นางสุจิรา สุวรรณกิจ ครูโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ และนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกให้เหลือครูเพียง 1 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นตัวแทนครูของจังหวัดสตูลเข้ารับการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก