ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ฉัตรชัย" เผยเตรียมผลักดันตั้งศูนย์บริการคนพิการทุกรูปแบบตามต่างจังหวัด ชี้เรื่องทุจริตเงินคนพิการกระทรวงแรงงานตั้งคกก.สอบแล้ว

วันที่ลงข่าว: 01/10/18

          เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องการผลักดันจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามต่างจังหวัดเพื่ออยากให้มีศูนย์เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดให้คนพิการในแต่ละภูมิภาคได้รับการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานให้คนพิการ ซึ่งจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 นี้ จะต้องเร่งรัดจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมยังเตรียมผลักดันตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์การช่วยเหลือคนพิการ ควรจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำได้สำเร็จประเทศไทยจะเป็นผู้นำในภูมิภาค

          พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาการทุจริตเงินคนพิการนั้น ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดูแลคนพิการอยู่แล้ว จะมีการกำชับ ให้ไปดูเรื่องของการเพิ่มมาตรการทางกฏหมายที่ทำให้การทุจริตทำได้ยากขึ้น. 

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/politics/668945
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก