ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน จัดงาน อาเซียน แฟร์ 2018 ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

วันที่ลงข่าว: 24/09/18

           สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน จัดงาน อาเซียน แฟร์ 2018 ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายนนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย หรือกลุ่มที่ต้องการไปลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC สานต่อความร่วมมือระหว่างการค้าไทย ลาว และกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่ห้างสรรพสินค้า สะหวันไอเต็ก ชั้น 2 แขวงสะหวันนนเขต สปป.ลาว ได้จัดให้มีงาน อาเซียน แฟร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 โดยมี ดร.สันติภาพ พมวิหาร เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเอสเอ็มอี ทั้งลาว เวียดนาม และไทย ร่วมในพิธีเปิดงาน และออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 บูธ

         สำหรับงานอาเซียนแฟร์ 2018 เกิดขึ้นโดยนโยบายความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการค้าทางเศรษฐกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่าง 10 ประเทศอาเซียน และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ หรือคุณลักษณะร่วมกันของประชาคมอาเซียน ซึ่งนำมาให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยงาน ASEAN Fair 2018 ในครั้งนี้ อยู่ในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ สมาคม องค์กรและทางสภาการค้า และอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ในการเชิญชวนกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมภายในงาน โดยทางบริษัท เคนโซ จำกัด รับเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยว และกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

        ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าในกลุ่ม SME กลุ่มจัดการ startup หรือกลุ่มที่ต้องการไปลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC สานต่อความร่วมมือระหว่างการค้าไทย ลาว และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพิ่มช่องทางในการทำการค้า โดยเพิ่มเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้ได้ประสิทธิผลในระยะยาว ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้พบปะ ตรงตามความต้องการ และเกิดการซื้อขายได้ภายในงาน พร้อมต่อยอดอนาคตระยะยาว โดยกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน อาเซียนแปลลาว 70 เปอร์เซ็นต์ จากแขวงสะหวันนะเขต นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาศักดิ์ คำม่วน บริคำไซ หลวงพระบาง และกลุ่มประเทศ AEC อีกร้อยละ 30 เช่น ไทย และเวียดนาม

         โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระบบภาษี ซึ่งเป็นการให้ความรู้และให้คำปรึกษาที่จะแก้ไขปัญหา ของผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้า หรือนำเข้าสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เยี่ยมชมโรงงานย่านการค้า เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ กิจกรรม Business matching จับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการซื้อขายได้จริงภายในงาน ส่งเสริมองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมในรูปแบบการประกวดโครงงาน ASEAN innovation Design 2018 ในหัวข้อนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อโชว์สิ่งประดิษฐ์ของเหล่านักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ผู้ชม ผู้เข้าร่วมงาน ได้สัมผัสขนบธรรมเนียม การแต่งกายแบบผสมผสานของแต่ละประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก