ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 24/09/18

          คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน และเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ที่นำคณะนักธุรกิจจาก EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) เดินทางมาเยือนไทยและเข้าพบหารือในวันนี้ เพื่อแสวงหาลู่ทางและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับยุโรป ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลได้รับฟังข้อห่วงใยจากภาคเอกชน ก็เร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาขจัดอุปสรรคต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าหลัง และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ไทยได้เลื่อนลำดับทางเศรษฐกิจ มีตัวเลขทางเศรษฐกิจดีขึ้น จากผลการจัดอันดับของหลายสถาบันต่างประเทศ และในการเดินทางเยือนหลายประเทศในทวีปยุโรปที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีกำหนดการเดินทางเยือนยุโรปอีกหลายประเทศ ดังนั้นขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลได้บริหารประเทศโดยยึดตาม Roadmap เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นปีของปี 2562

           นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้แนวทางการพัฒนาภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และ Thailand 1 และโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อส่งเสริม 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากหลายประเทศทั้งภายในอาเซียน จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งสหภาพยุโรปด้วย ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ไทยยังเป็นเสมือนแกนกลางของอาเซียน และแกนหลักของกลุ่มความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ทั้ง CLMVT ACMECS GMS เป็นต้น ซึ่งไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งเชิงกายภาพ และกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ที่แท้จริง

           นายปีร์กะ ตาปิโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความชื่นชมในการบริหารประเทศที่มีพัฒนาการอย่างก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง และการนำผู้แทนภาคเอกชนยุโรปที่ประกอบด้วยถึง 21 กลุ่มอุตสาหกรรมมาไทยในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรปพร้อมทีจะทำงานร่วมที่ไทยที่จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน-ยุโรป เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาคร่วมกัน

           ขณะเดียวกันนายโดนัลด์ เคแนก (Donald Kanak) ประธาน EU-ABC ได้กล่าวถึงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหภาพยุโรป – ไทย และ สหภาพยุโรป - อาเซียน ว่าสหภาพยุโรปมีการลงทุนในไทย และภูมิภาคอาเซียน มาอย่างยาวนานต่อเนื่องในสาขาต่างๆ โดยเป็นกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาธุรกิจสหภาพยุโรป ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียน ซึ่งการที่อาเซียนมีความเชื่อมโยงอย่างเข้มข้นทำให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนแข็งแกร่งและช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า และยืนยันที่จะร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและเอกชนไทย ในการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย

           สำหรับคณะนักธุรกิจที่เข้าเยี่ยมคารวะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทข้ามชาติของยุโรป 21 แห่ง ซึ่งมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในภาคธุรกิจเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ การเงิน การธนาคาร ประกันภัย ยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ และบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก