ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ.ส.ค. ตั้งเป้าดันยอด “นมวัวแดง” ไทย-เดนมาร์ค ทะลุหมื่นล้านปีหน้า และ 12,000 ล้านบาท ในปี 2564 เจาะกลุ่มตลาด Traditional Trade สร้างจุดแข็งการตลาด เสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่ยอดขาย 9 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่า 9,700 ล้านบาท

วันที่ลงข่าว: 24/09/18

           นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าหลังจาก อ.ส.ค.ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดปี 2561 ส่งผลให้ 9 เดือนที่ผ่านมาสามารถผลักดันยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คได้กว่า 9,700 ล้านบาท หรือร้อยละ 97 จากที่วางเป้าหมายไว้ ส่วนปี 2562 ได้วางเป้าทำยอดขายเพิ่ม ร้อยละ 6 หรือประมาณ 11,177 ล้านบาท และภายในปี 64 จะผลักดันให้ได้ 12,000 ล้านบาท ซึ่งในปีหน้า อ.ส.ค.ได้เตรียมปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเข้มข้นขึ้นไปอีกโดยยึดแผนวิสาหกิจระยะ 5ปี (2560–2564) เป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติภายในปี 2564 รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผงาดก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมไทยในประเทศและอาเซียนอีกด้วย

           นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีแผนผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สู่ผู้นำผลิตภัณฑ์นม โดยวางเป้ามีส่วนแบ่งตลาดนมทั่วไปในประเทศเติบโตขึ้น ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี และมีแผนเร่งพัฒนาศักยภาพตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor /Agent) ในกลุ่มตลาด Traditional Trade หรือ TT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จากปัจจุบันมีทั่วประเทศ 50 ราย เพื่อยกระดับเป็นสมาร์ทเอเย่นต์(Smart Agent) มุ่งให้เป็นทีมตลาดที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ไทย-เดนมาร์คให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก