ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการในกิจกรรมแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น พบ 10 โครงการที่ ศอ.บต. จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อประชาชน

วันที่ลงข่าว: 10/09/18

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการในกิจกรรมแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น พบ 10 โครงการที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อประชาชน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานเด่นของ ศอ.บต. เน้นรูปแบบในการนำเสนอที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคง ให้ประชาชนได้มีที่ยืนในสังคม มีที่พักอาศัย มีที่ทำกิน จาก 10 โครงการ อาทิ การจัดโชว์รถยนต์พระราชทาน “สิริเวชยาน” ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงการมอบสิทธิให้กับบุคคลไร้สัญชาติ และแนวทางในการอำนวยความเป็นธรรมในการร้องทุกข์

ในการจัดกิจกรรมแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น ครั้งนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเน้นย้ำว่า เป็นสิ่งที่ ศอ.บต. ต้องการที่จะสื่อสารให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการทำงานของ ศอ.บต. ต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละบูธจะมีการนำเสนอถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก