ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 07/09/18

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประจำปี 2561 ให้แก่เด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

          ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีสมาชิกพักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย คุณย่า อายุ 82 ปี บิดา มารดา และน้องชายของเด็กหญิงอาลิสาฯ อายุ 7 ปี คุณลุง และบุตรสาวของคุณลุง อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการสื่อสารและเด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ อายุ 13 ปี นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในปี 2561

          สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ ๆ ละ 1 หลัง รวม 7 หลัง งบประมาณหลังละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น และที่สำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

          จากนั้น นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับมอบพระฉายาลักษณ์ มอบทะเบียนบ้าน ป้ายบ้านกาชาด และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ และครอบครัว ตามโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในปี 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก