ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9 วัน 9 คืน

วันที่ลงข่าว: 03/09/18

          ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 โดยมีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวว่า การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายของรูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เช่น การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน การแสดงบนเวทีกลาง และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง

นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก