ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมตลาด และเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง เพื่อขยายการค้าและหาตลาดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการในการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Society)

วันที่ลงข่าว: 03/09/18

          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมตลาด และเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง เพื่อขยายการค้าและหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการในการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Society) โดยส่งเสริมและขยายตลาดการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการเจรจาการค้าและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า

          ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการค้าต่างประเทศจากอาเซียน ทั้ง อาเซียน 3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) และอาเซียน 6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) จำนวน 15 ราย เดินทางเข้าร่วมเจรจาและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ประกอบการจังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย 30 ราย ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา ไม้ยางพารา สินค้าไลฟ์สไตล์ และกลุ่มธุรกิจบริการ เพื่อขยายช่องทางการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดตรังไปสู่ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก