ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงานจัดประชุม ASEAN TVET Conference 2018 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาด้านอบรมเทคนิคและวิชาชีพแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 03/09/18

          กระทรวงแรงงานจัดประชุม ASEAN TVET Conference 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาด้านอบรมเทคนิคและวิชาชีพแรงงาน

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET Conference 2018 โดยกล่าวว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในงานยังได้จัดการประชุม ASEAN TVET Conference 2018 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ WorldSkills International เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดปรับปรุงการให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค และอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยการประชุมมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน อาทิ ผู้แทนสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรมในไทยและต่างประเทศ /องค์กรระหว่างประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นทิศทางและโอกาสของกำลังแรงงานภูมิภาคอาเซียนในโลกยุคดิจิทัลการคาดการณ์งานในอนาคต การจับคู่ความต้องการทักษะ ประสบการณ์การแข่งขันฝีมือแรงงาน และการเชื่อมโยงกับการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ โดยมีผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ ผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ /องค์การแรงงานระหว่างประเทศ /สภานายจ้างอาเซียนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย....เสียง...

          ขณะที่บรรยากาศการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคณะครูนำกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเดินทางเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นพัฒนาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต โดยนางสาวพิชญาภา ฟ้ารัตนชาติ นักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวว่า ที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะสูง นับว่าทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน /คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ...เสียง...

          สำหรับการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมกว่า 330 คน และมีการแข่งขันใน 26 สาขา ที่เป็นการรวมสุดยอดเยาวชนที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนมาแสดงความสามารถ โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 2 กันยายนนี้(61)บริเวณฮอลล์ 1-2 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก