ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และขยายผลนโยบายรัฐบาล

วันที่ลงข่าว: 31/08/18

          จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และขยายผลนโยบายรัฐบาล

วันที่ 30 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          โดยก่อนเข้าวาระประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์ ทำชื่อเสียง เป็นบุคคลที่สมควรยกย่อง และควรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น เช่น แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ผู้มอบที่ดินให้กับราชการใช้ประโยชน์ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับแผ่นดิน และเข้าสู่วาระการประชุม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล นำเสนอการประมวลกิจกรรมเด่นประจำเดือนของจังหวัด และสำนักงานงานจังหวัดสตูลนำข้อสั่งการที่สำคัญจากรัฐบาล คสช. กระทรวง และจังหวัดมาปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 22 เรื่อง ยุติแล้ว 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูลประจำเดือนสิงหาคม โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์

          ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กและเยาวชน ที่เกิดจากอุบัติเหตุมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเข้มงวด ห้ามปราม แนะนำ เพราะความไม่พร้อมของเด็ก ทั้งร่างกายและจิตใจ การตัดสินใจ ความคึกคะนอง ไม่มีการป้องกัน ไม่มีใบอนุญาตการขับรถ ซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะขับรถได้ทั้งสิ้น ดังนั้น จังหวัดสตูล จึงต้องสร้างความตระหนักมากขึ้น ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยด้านความปลอดภัย ให้ทุกภาคส่วน ทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำกฎแห่งความปลอดภัยไปใช้ และต้องเฝ้าระวังเรื่องของอุบัติเหตุทุกวัน โดยจะต้องมีการรายงานผลตลอดการประชุมทุกเดือน และสร้างเป็นลักษณะนิสัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องหลัก เพราะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยังความเสียอกเสียใจไปทุกฝ่าย หากพิการรัฐต้องรับผิดชอบ ทำให้สูญเสียงบประมาณ เป็นจำนวนมากในการดูแลรักษา จึงต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก