ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาญจนบุรี จัดงานรวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 31/08/18

          วันที่ 30 ส.ค. 61 ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “รวมใจแม่และสตรีไทย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561” โดยมี นางกิมไน้ สิริพฤกษา ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมแม่ดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ

          ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่น จาก 13 อำเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น มีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “สิทธิเด็กและสตรี” พิธีลูกกราบแม่ เมื่อประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ ประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมงานร้องเพลงค่าน้ำนม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2561 จำนวน 2 ราย สตรีดีเด่น จำนวน 1 ราย จากนั้น เป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำอำเภอและแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พิธีมอบทุนสงเคราะห์แม่ผู้ยากไร้และผู้พิการจาก 13 อำเภอๆ ละ 2 คน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และพิธีมอบทุนเด็กเรียนดีประพฤติดี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก