ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ กิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการ “จังหวัดต้นแบบเมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”

วันที่ลงข่าว: 31/08/18

            วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณด้านบนของพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU : จังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมือง แห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และทำพิธี Kick off : เปิดตัวโครงการ โบกธง Kick off โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการจังหวัดเลย องค์กรธุรกิจ องค์กรคนพิการ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

          นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีสิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการ “จังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขา เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นำร่องขยายพื้นที่ตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ และเป็นการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานบริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ อาทิ ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถพื้นผิวถนน ป้ายสัญลักษณ์ เพื่อรองรับสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งสุดท้ายที่จังหวัดเลย ซึ่งได้ครอบคลุมทั่วประเทศตามเป้าหมาย โดยในปี 2562 จะเร่งขับเคลื่อนงานด้านอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย เช่น สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีทั้งหมด 1,600 แห่ง ที่ผ่านมาดำเนินการในเส้นทางหลักครบ 100 % แล้ว และจะดำเนินการในเส้นทางสายรองให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก