ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมทางหลวงปรับปรุงทางเท้าเมืองหัวหิน เอื้อคนพิการ-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ลงข่าว: 30/08/18

          กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ทำการปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยทราย-วังยาว ระหว่าง กม.216+500-กม.219+500 ด้านซ้ายทาง ช่วงบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ-ซอยหัวหิน 65 ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างปรับปรุงทางเป็นแบบคอนกรีตพื้นผิวทรายล้าง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ลายสับปะรด ลายทุเรียน และลายเรือใบ พร้อมติดตั้งเสากันรถเป็นช่วงๆ มีทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และมีทางลาดสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวก และยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเท้าในพื้นที่เมืองหัวหิน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบในการใช้ดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000086889
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก