ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ปัตตานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันที่ลงข่าว: 30/08/18

          วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด นายมะสะปีอิ้น จรัลศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี และพ่อแม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานเด็กพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม

           ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมชานูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปัตตานี สมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก