ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำภาครัฐและเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันที่ลงข่าว: 22/08/18

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำภาครัฐและเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันที่ 21 ส.ค. 61 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือน และให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพนม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านป่าตง หมู่ที่ 12 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม โดยได้บริการประชาชนหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ตรวจรักษาโรค ทำหมันสุนัขและแมว แนะนำฝึกอาชีพ บริการตัดผม แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ นิทรรศการให้ความรู้ และให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อซักถามต่าง ๆ

          นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม มอบสิ่งของให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบรถสามล้อโยกสำหรับผู้พิการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้อีกจำนวนหนึ่ง จากนั้น ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมหารือกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก