ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี2561 พร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

วันที่ลงข่าว: 20/08/18

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางการรับบริจาดดวงตาของประเทศไทย ซึ่งดวงตาที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตา ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2512 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาบริจาดจากผู้ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรก นำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ 2 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคดวงตาคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย จึงมีมติให้วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันศูนย์ดวงตา ซึ่งในวันนี้จึงได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมโดยได้เชิญชวนทายาทของผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

          นอกจากนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี จัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านได้รับดวงตาบริจาคส่งมอบให้แก่จักษุแพทย์ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้จำนวนกว่า 1,800 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ดวงตาบริจาดที่จัดหาได้ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่มีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก