ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาทางการมองเห็น

วันที่ลงข่าว: 16/08/18

           ผศ.พญ.ลลิตา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ว่า เริ่มก่อตั้งในปี 2508 เพื่อเป็นแหล่งรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิตและเป็นแหล่งปลูกถ่ายกระจกตาให้ผู้ป่วย ซึ่งการรับบริจาคมี 2 แบบ คือแสดงความจำนงบริจาคดวงตาขณะยังมีชีวิตและเมื่อมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ศูนย์ดวงตาจะประสานเจรจากับญาติผู้เสียชีวิต เพื่อขอรับบริจาคดวงตา นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่จัดเก็บดวงตาให้ผู้ป่วยด้วย ปัจจุบันมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตากว่า 13,000 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยรอดวงตาประมาณกว่า 11,000 ราย และเนื่องในวันที่ 17 สิงหาคม เป็นวันศูนย์ดวงตา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ผู้บริจาคตาที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม เพื่อความสะดวกในการเดินทางของญาติผู้เสียชีวิต พร้อมรับบริจาคดวงตาและบริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ดวงตาในโอกาสต่างๆ ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก