ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 2018

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONL SERVICE AREA OFFICE 1 พร้อมด้วย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

          ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความสำคัญของวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน เป็นโอกาสที่เราจะได้รำลึกถึงคนรุ่นก่อนที่ได้ริเริ่มและวางรากฐานของอาเซียนไว้ในอดีต รวมทั้งเป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางในอนาคต และประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาค รวมตัวกันทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันภายใน

         นอกจากนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสมาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาเซียน ประกอบกับความมุ่งหวังที่จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีแสดงศักยภาพความสามารถของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากงานอาชีพที่เป็นผลงานนักเรียน จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

          โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาเซียนศึกษาวิธีการแสดงศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย 1

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการองค์ความรู้ประเทศอาเซียน การแสดงผลงานครูนักเรียนที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์จากงานอาชีพที่เป็นผลงานนักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดความสามารถพิเศษของนักเรียนและการประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก