ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมผ้าขาวม้าคล้องใจ สื่อสัมพันธ์กันตลอดไป ระหว่างแม่กับลูกที่มีความผิดปกติของร่างกาย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม ให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง หรือกลุ่มเด็กออทิสติก จำนวน 69 คน พร้อมผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 ซึ่งนอกจากจะมีการมอบพวงมาลัยดอกมะลิ สัญลักษณ์ "วันแม่แห่งชาติ" แล้ว ปีนี้ผู้ปกครองต่างได้นำผ้าขาวม้า ที่จัดหามาจากศูนย์ศิลปาชีพ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มาพันเกี้ยวเป็นพวงมาลัย นำมาคล้องข้อมือแม่และลูก ที่สื่อและแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันแม้ว่าลูกจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม และจะไม่ทอดทิ้งกัน หลังจากนั้นลูกๆ ได้นำพวงมาลัยมามอบให้กับแม่ ทั้งน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มทั้งแม่และลูกที่มีให้ต่อกันอย่างอบอุ่น

          นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมนี้ จัดขึ้น เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กที่มีความผิดปกติ ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงให้ความห่วงใยกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติ และได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก