ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อรถยนต์พร้อมสื่ออุปกรณ์

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          วันที่ 9 ส.ค. 61เวลา 13.00 น. พระสมุห์ไพศาล อารยะธัมโม เจ้าอาวาสวัดบางกระพ้อม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา โดยมีนางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษ

         วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อรถยนต์พร้อมสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนในการออกให้บริการช่วยเหลือและพัฒนาทักษะเนต่างๆ ให้กับน้องคนพิเศษในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวิสัยทัศน์ คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับยอดการทอดป่าผ้าการศึกษาเพื่อน้องคนพิเศษในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 518,810 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก