ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมวางแผนรองรับให้ความช่วยเหลือตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

           นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึง

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนั้น ว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมทีม One Home เร่งดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตือนภัยผ่านเครือข่าย พม. (อาสาสมัคร) และเตรียมการพร้อมวางแผนให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจกระทรวง พม.โดยขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงานสังกัด พม. 2 แห่ง ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และที่วัดไตรโลก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม คอยให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 150 คน พร้อมทั้ง ยังได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย เพื่อขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น คนพิการ, ผู้สูงอายุ, เด็ก และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ โดยผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด ได้มีการลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร, มาม่า, ปลากระป๋อง, สบู่, แป้ง และยาสีฟัน เพื่อมอบให้ผ่านทางเฮลิคอปเตอร์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก