ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          วันที่ 9 ส.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า ชุดของขวัญสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตลอดทั้งเดินเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียง สอบถามความเป็นอยู่ ตลอดทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสาที่คอยดูแลผู้สูงอายุในภายในศูนย์ฯ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 โดยมีนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยดำเนินกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมไปถึงกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2561 ทั่วทั้งประเทศ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก