ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลบ้านลาดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขบ้านลาดเปิดศูนย์ป้องกันภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ EOC

วันที่ลงข่าว: 08/08/18

          นายรัตนะ วงศ์อิสรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านลาด กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านลาดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขบ้านลาดเปิดศูนย์ป้องกันภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ EOC โดยโรงพยาบาลบ้านลาดสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ด้านเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เตรียมพร้อมการเกิดอุทกภัย และป้องกันหากเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ โดยโรงพยาบาลบ้านลาดได้เตรียมการสำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ในช่วงหลังน้ำท่วม พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือ เช่น รถขับเคลื่อนสี่ล้อยกสูง ซึ่งกรณีที่เกิดน้ำท่วมสูง จะนำรถยกสูงของโรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลแก่งกระจาน มาบูรณาการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ซึ่งผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลถ้ำรงค์ ตำบลท่าเสน ตำบลตำหรุ ตำบลบ้านลาด ตำบลสมอพลือ

          ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 1669 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่อยู่ในพื้นที่จะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา หากมีภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก