ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดงานรำลึก 15 ปี

วันที่ลงข่าว: 08/08/18

          มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดงานรำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพื่อเด็กและคนพิการอย่างยิ่งใหญ่ พบหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างคึกคัก

ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนคุณพ่อเรย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และรำลึกถึงบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งและพลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรกของเมืองพัทยา โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรนงงาน เป็นประธาน ในพิธี

          สำหรับบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งและพลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรกของเมืองพัทยา คุณพ่อเรย์ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 แต่งานที่ท่านได้บุกเบิกไว้ยังคงอยู่ และจะได้รับการสานต่อ ซึ่งในปี 2561 จึงใช้ชื่องานว่า รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพื่อเด็กและคนพิการ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงพลังแห่งความช่วยเหลือของจากทุกภาคส่วนที่สามารถพัฒนา และเปลี่ยนแปลงให้เด็กและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

          โดยงานในวันนี้ประกอบไปด้วย พิธีลงนามเจตนารมณ์ จิตอาสาเพื่อการมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ จิตสาธารณะ ร่วมสร้างความเสมอภาคในสังคม ด้วยการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน จำนวน 40 รางวัล การแสดงนิทรรศการ ของเครือข่ายส่งเสริอาชีพคนพิการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มอาชีพในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถ และเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของลูก ๆ คุณพ่อเรย์ ทั้งด้านอาชีพ และด้านกีฬา รวมไปถึงการจัดซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก