ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล เชิญชวนเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

วันที่ลงข่าว: 01/08/18

          จังหวัดสตูล เชิญชวนเสนอชื่อครู เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

วันที่ 31 ก.ค. 61 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ในกลุ่มอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต) ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำหรับประเทศไทย คือ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”

สำหรับจังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อครู ดังนี้ หนึ่งสถานศึกษาเสนอชื่อครูได้ 1 คน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรเสนอชื่อได้องค์กรละ 1 คน และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูที่เคยสอนตนมาก่อน ซึ่งศิษย์หนึ่งคนเสนอชื่อครูได้เพียง 1 คนเท่านั้น

          ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อครู ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th และส่งแบบเสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือกฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 08-2428-3156

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก