ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พาณิชย์ เผย ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 เปิดเวทีรับฟังเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตั้งเป้าเจรจาจบ 3 เรื่องสำคัญตามแผน

วันที่ลงข่าว: 23/07/18

          นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2561 โดยได้มีการหารือในระดับคณะทำงาน หรือคณะทำงานกลุ่มย่อยอีก 14 คณะ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันที่จะให้เร่งสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปให้เสร็จภายในปีนี้ โดยตั้งเป้าว่าในการประชุมรอบกรุงเทพฯ คณะเจรจาจะต้องสรุปและปิดการเจรจาใน 3 เรื่องสำคัญ คือ พิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบทางเทคนิค นอกจากนี้ คณะกรรมการเจรจาจะต้องเร่งสรุปประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาให้ได้ข้อยุติในการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 ในปลายเดือนสิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ก่อนที่จะรายงานผลต่อผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2561

          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยมี นโยบายชัดเจนที่ต้องการให้ความตกลงอาร์เซ็ปเป็นเครื่องมือขยายการค้าในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้มีการไหลเวียนทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะมีวาระพิเศษเปิดให้ผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (NGOs) ของหลายประเทศจากหลายสาขา สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมฯ ซึ่งจะมีหัวหน้าคณะเจรจาจาก 16 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปเข้าร่วมรับฟังและคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถคลี่คลายประเด็นที่เป็นปัญหาต่างๆ และเร่งผลักดันให้การเจรจาจบภายในปีนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก