ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองประเทศพร้อมสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน

วันที่ลงข่าว: 19/07/18

          พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

          โดยนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย มีความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมบทบาทของเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ที่ร่วมมือกับหน่วยงานไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันตลอดช่วงเวลาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ซึ่งหวังว่าเมื่อเดินทางกลับไปประเทศแล้ว จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและไอร์แลนด์ต่อไปในทุกมิติ

          นายกรัฐมนตรียังชื่นชมไอร์แลนด์ที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงขอให้ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาที่ไอร์แลนด์มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของไทย อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และการทำปศุสัตว์ ซึ่งทางเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ ยินดีสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกัน

          สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมนโยบาย Ireland’s Global Footprint 2025 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายการลงทุนของไอร์แลนด์ในต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย จึงหวังว่าภาครัฐและนักธุรกิจไอร์แลนด์ จะศึกษาถึงโอกาสการลงทุนใน EEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชม  นโยบาย Thailand 4.0 ของไทยว่า จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและยินดีสนับสนุนให้นักลงทุนไอร์แลนด์มาลงทุนในไทยมากขึ้น

          ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันถึงความร่วมมือในกรอบต่างๆ โดยไทยและไอร์แลนด์ต่างยินดีส่งเสริมบทบาทของกันและกัน และเชื่อมโยงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย อาเซียน ไอร์แลนด์ และสหภาพยุโรปให้มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก