ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 12/07/18

         วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดประชุมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯร่วมประชุม โดยการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 34 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต จำนวน 5 ชนิดกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2561 จำนวน 15 ชนิดกีฬา

         โดยที่ประชุมได้แจ้งประกาศจังหวัดนครสวรรค์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมการชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ การดำเนินงานด้านการจัดที่พัก ความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา พิธีเปิด - ปิด และการแสดง การแพทย์และสาธารณสุข การจราจรและการรักษาความสงบ สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ของรางวัลของที่ระลึก และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก