ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

วันที่ลงข่าว: 12/07/18

           จังหวัดกาญจนบุรีประชุมวางแนวทางการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในทุกด้าน

วันที่ 11 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี ดร.นวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

         ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในการเตรียมสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม สัญลักษณ์การแข่งขัน สัตว์นำโชคและการจัดหารายได้สิทธิประโยชน์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2565 จัดการแข่งขันจำนวน 42 ชนิดกีฬา ทั้งประเภทกีฬาบังคับ 2 ชนิด กีฬาสากล 39 ชนิด และกีฬาอนุรักษ์ 1 ชนิด และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2565 จัดการแข่งขัน จำนวน 17 ชนิดกีฬา ในส่วนของสนามแข่งขัน ได้เลือกสนามที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับชนิดกีฬาในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ ในส่วนของงบประมาณการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ได้รับจากองค์การส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนกว่า 200 ล้านบาท สำหรับสัญลักษณ์การแข่งขันฯ คือเจดีย์สามองค์ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี และสัตว์นำโชค คือ“ ปลายี่สก ” เป็นปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี

         โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำว่าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก