ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ยะลา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดพิธีเปิดตาคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ตามโครงการจิตอาสารณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เปิดโลกที่ฝ้ามัวให้สว่างไสว ในเดือนมหามงคล

วันที่ลงข่าว: 10/07/18

            ตามที่ มูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และจังหวัดยะลา ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสารณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ในพื้นที่ อ.รามมัน จ.ยะลา อันเป็นพื้นที่ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้เข้ามาดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามประราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงปลายเดือนนี้ (28 ก.ค.61) จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ถือเป็นเดือนมหามงคลสำหรับประชาชนชาวไทย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่ประชาชนได้รับการผ่าตัดต้อกระจก เปิดโลกที่ฝ้ามัว ให้สว่างไสว ในเดือนนี้

          วันที่ 7 ก.ค.61 ที่โรงพยาบาลอำเภอรามัน อ.รามัน จ.ยะลา ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดตาคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ในโครงการจิตอาสารณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ประจำปี 2561 เพื่อประชาชนที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมด้วย

          นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวว่า การผ่าตัดต้อกระจกครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 221 คน จากอำเภอต่างๆ จากการตรวจพบว่า มีผู้ตาบอดจากต้อกระจก จำนวน 70 ราย และในวันที่ 6 กรกฎาคมเมื่อวานนี้ คณะจักษุแพทย์อาสาแพทย์อาสา มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลรามัน ได้ทำการผ่าตัด ผู้ป่วยทั้งหมด 63 ราย จากการตรวจติดตามหลังผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด มีสายตาดีขึ้นทุกราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก