ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระยอง จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้

วันที่ลงข่าว: 10/07/18

            เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง ภาคเอกชนในระยอง และมูลนิธิจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.นี้ มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขระยอง นายแพทย์สุรทิ มาลีหวล ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ.กุลไธวดี ดุลยจินดา ประธานมูลนิธิจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย นายอดุลย์ ประกอบสุข ผจก.โรงแยกก๊าซธรรมชาติและกิจการเพื่อชุมชน บ.ปตท.(มหาชน) และนายเดชา บุญวรรณ์ ผจก.ทีมพัฒนาชุมชนระยอง ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติฯ

           ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกตาได้รับการผ่าตัดได้ทันเวลาและเข้าถึงการบริการได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนลดอัตราตาบอดจากโรคต้อกระจกของผู้สูงอายุในระยอง โดยมีผู้ป่วยโรคต้อกระจกจาก 8 อำเภอของระยองเข้ารับการผ่าตัดแล้วทั้งสิ้น 190 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก