ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อุทัยธานี เตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มุ่งเน้น “รับมืออยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ และฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน”

วันที่ลงข่าว: 09/07/18

          อุทัยธานีเตรียมความพร้อมให้คนพิการ และคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มุ่งเน้น “รับมืออยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ และฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน” หลังพบปี 2560 ที่ผ่านมา มีราษฎรในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 6,000 ราย

          ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการ และคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร สภาเด็กจังหวัดอุทัยธานี ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 300 คน

          ทั้งนี้ อุทกภัย ถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี โดยช่วงนี้จนถึงเดือนตุลาคม หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุก พายุลมแรง และเมื่อฝนตกเป็นเวลานาน มักทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำเอ่อล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า มีราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 6,097 ราย 3,313 ครัวเรือน 227 หมู่บ้าน ซี่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปและคนพิการ

          จังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการ และคนทุกวัยขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งมักเป็นคนสุดท้ายที่ติดอยู่ในบ้าน หรือติดอยู่ในชุมชน และมักเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับความช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้น “รับมืออยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ และฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เมื่อเกิดภัยพิบัติ เวทีเสวนาสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้คนพิการและคนทุกวัย กรณีเกิดภัยพิบัติ การจำลองช่วยเหลือคนพิการ และฐานการเรียนรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย การอพยพเคลื่อนย้าย การช่วยเหลือ และการเยียวยาฟื้นฟูหลังจากการเกิดภัยพิบัติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก