ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/06/18

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (USABC) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ

          พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของนาย Alexander C. Feldman (อเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน) ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (United States – ASEAN Business Council – USABC) และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเยือนประเทศไทย

นายอเล็กซานเดอร์ กล่าวถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานถึง 200 ปี ทั้งด้านการค้า การลงทุน ด้านการทหารและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีต่อกันของไทยและสหรัฐฯ โดยการนำคณะนักธุรกิจเอกชนชั้นนำของสหรัฐฯ เข้าพบ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในไทยที่มีมาต่อเนื่องยาวนานและการขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ ซึ่งต่างให้ความสนใจและพร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลไปด้วยกัน

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความขอบคุณและยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พร้อมทั้งยินดีที่สหรัฐฯ ได้กลับมามีบทบาทอย่างแข็งขันในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคอาเซียน โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสหรัฐฯเข้ามาลงทุนและยินดียิ่งหากภาคเอกชนสหรัฐฯ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของไทยในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการเดินหน้าตามโรดแมป เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในต้นปี 62 เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก