ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ระนอง จัดโครงการพื้นป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

           วัน21 มิ.ย. 61 ณ บริเวณพื้นที่ บ้านล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลตรี กฤษฎา พงษ์สามารถ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพื้นป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก ประจำปี 2561 โดยมีพันเอก เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 หน่วยราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งของประเทศไทยและเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรม

          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนตามแนวชายแดนของประเทศไทยและเมียนมา ให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามแนวชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง จนชื่อว่า "ปอดแห่งภูมิภาค" และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ความร่มรื่นสวยงาม ตลอดจนผืนป่าที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติได้ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนจังหวัดระนองในการฟื้นฟูป่าชายเลนสู่มรดกโลก

โดยพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เดิมถูกบุกรุกจนเกิดความทรุดโทรมของสภาพป่า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้ทำการตรวจยึดคืน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 40 ไร่ โดยทำการปลูกกล้าพันธุ์ไม้ในวันนี้ กว่า 2,8000 ต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1,000 กว่าคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก