ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.วิทย์ฯ ระบุ ภาคใต้เป็นจิกซอว์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ Thailand 4.0 จากความได้เปรียบของการมีมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับศักยภาพบริบทของพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

        ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนการปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมชมแล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีศักยภาพอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีถึง 5 วิทยาเขต มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ประมง เกษตรกรรม มีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงพี่น้องชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ซึ่งทั่วโลกมีมุสลิมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียน โดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนภูมิภาคเท่านั้น แต่ในอนาคตเชื่อมั่นว่าจะสามารถสนับสนุนในระดับโลกได้

          อย่างไรก็ตาม หากมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน หากมองภาคใต้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปกับแผ่นดินใหญ่ตอนบน และเชื่อมไปตอนล่างที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปจนถึงอินเดีย ภาคใต้จะเป็นจิกซอว์ตัวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างแน่นอน

          ขณะที่ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับรัฐบาล และจังหวัดสงขลา ในการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเครือข่ายที่พร้อมในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยจะเน้นการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาคน สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน 5 ด้านยุทธศาสตร์ Innovation Hub (ศูนย์นวัตกรรม) ประกอบด้วยด้าน อาหาร เกษตร สุขภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ และสมาร์ทซิตี้

          ด้าน นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีความได้เปรียบที่มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ถึง 5 แห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมามาสนับสนุนได้ตรงกับศักยภาพจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว อาหาร และระบบขนส่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังมีการนำนวัตกรรมมาใช้น้อย แต่ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบขนส่ง เช่น การท่องเที่ยวมีการนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ การรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ฯลฯ ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้กับอาหารในการลดต้นทุนและยืดอายุของอาหาร ซึ่งจังหวัดสงขลาเองมีจุดเด่นด้านเกษตรกรรม ทั้งข้าว ยางพารา และไม้ผล ทำให้นักลงทุน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีรายได้จากศักยภาพในเรื่องดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก